Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller

Aanmeld- en smoelenboekformulier

:: Aanmeld- en smoelenboekformulier
Gegevens van TOEN:
geslacht M V
achternaam tussenvoegsels
voornaam initialen
geboortedatum    
jaren op school tot  
diploma behaald? Ja Nee diplomajaar
lichting*
*dit is het jaar waarmee u zich het meest verbonden voelt; dit kan verschillen van het diplomajaar (bijv. door te doubleren).
Gegevens van NU:
Achternaam partner (indien gewenst)    
straat + nr postcode
woonplaats* tel. nummer
* Indien u in het buitenland woont graag het volledige adres opnemen in het vakje 'opmerkingen'.
emailadres    
vervolg opleiding(en)

 

 

 

 

beroep / werkzaam in    
opmerkingen
Bovenstaande gegevens mogen worden opgenomen in de database van de Vrienden van het St.-Willibrord Gymnasium, tevens:
Ja Nee wil ik mezelf opgeven als lid*
Verstuur >>

* Nadere toelichting lidmaatschap
Door lid te worden van de vereniging Vrienden van het St. Willibrord Gymnasium - Deurne krijgt u (na aanvraag inlogcode) toegang tot het ledendeel van de website. Hier vindt u artikelen over en door (Oud-)willibrorders. Deze artikelen worden periodiek gebundeld en toegestuurd in de vorm van het verenigingsblad Post-Willibrord; eveneens wordt u op de hoogte gehouden van belangrijke activiteiten voor Oud-williborders.

De vereniging kent een eenmalig inschrijfgeld van € 5,- en een jaarlijkse contributie van € 15,-. Voor oud-medewerkers van het niet-onderwijzend personeel is de contributie vastgesteld op € 7,50. LET OP: in de eerste 5 jaar na het eindexamen (studenten) bent u slechts het inschrijfgeld verschuldigd.

Wanneer u aangeeft lid te willen worden van de verening dient u het inschrijfgeld over te maken op:

Rabobank 15.45.03.363
t.n.v. 'Vrienden van het St. Willibrordgymnasium'
Liessel