Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller

De vereniging

De vereniging 'Vrienden van het St.-Willibrord Gymnasium' is tijdens de oprichtingsvergadering op 14 december 1996 officieel opgericht. Het ledenbestand telt momenteel 448 leden; het grootste gedeelte daarvan bestaat uit oud-leerlingen die tussen 1965 en 2002 eindexamen hebben gedaan.

Het doel van de vereniging is als volgt gesteld:

  • het onderhouden en verstevigen van de band tussen de leden onderling en tussen de leden en het St.-Willibrord Gymnasium te Deurne in het bijzonder;
  • het deelnemen aan activiteiten die georganiseerd worden door het St.-Willibrord Gymnasium in de ruimste zin van het woord;
  • het behartigen van belangen van de leden en het zelfstandig St.-Willibrord Gymnasium in de ruimste zin van het woord.

Het E-mail adres van de vereniging is: info@vriendenwillibrord.nl.

ereleden / leden van verdienste

  • A. van der Steen
  • C. Hendriks

Structuur van de vereniging

Het Bestuur
De leden van de vereniging kunnen middels de jaarlijkse algemene ledenvergadering invloed uitoefenen op het beleid, activiteiten e.d. van de vereniging. Op deze zelfde vergadering kunnen de leden bestuursleden kiezen.

Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen (tussen de vierkante haken afstudeerjaar):

Michiel Mutsaers [1991]
mcjmutsaers(at)onsbrabantnet.nl
Voorzitter
Henriette van der Linden [ouder]
tjetnie(at)hotmail.com
Secretaris
Thijs van Maris [2002]
thijsvanmaris(at)hotmail.com
Penningmeester
Anton Crooijmans [oud-medewerker]
a.crooijmans(at)planet.nl
Bestuurslid
Hennie Leushuis [oud docent]
leushuis39(at)hetnet.nl
Bestuurslid
Frits Regtien [1984]
frits(at)firstsoftware.nl
Bestuurslid / Website

REDAKTIE “Post Willibrord”
De redactie heeft als taak: het uitbrengen van het glossy blad de “Post Willibrord”. Het streven is om dit blad twee maal per jaar bij de leden in de brievenbus te hebben.
IJbert van Heugten [1975]
Y.vanheugten(at)chello.nl
Ron van Gestel [1979]
rvges000(at)tref.nl

REDAKTIE “Website”
Deze redactie, die de vorm en structuur van de website heeft ontworpen, bestaat uit:

Frits Regtien[1984]
info(at)FirstSoftware.nl
Jan van Bussel [2000]
jan(at)vanbussel.org